Požiadavky k udeleniu víz:

- cestovný pas pred ukončením platnosti minimálne 6 mesiacov,
- kompletne vyplnená žiadosť (PDF),
- 1 osobná fotografia vo formáte pre cestovný pas,
- uhradenie poplatku za udelenie víz.

Proces udelenia víz trvá dva pracovné dni.

 

Žiadosť o udelenie víz

 

Poplatky za konzulárny servis